Horský hotel Králova studňa
Rezervácia
vyplňte nezáväzný
on-line formulár:
príchod: Dátum príchodu
odchod: Dátum odchodu
hostia:
SK História Legenda

Legenda o čiernej oblude

Matej KorvinMatej Korvín, uhorský kráľ sa na jednej zo svojich poľovačiek dostal až na najvyššie položený hrebeň Veľkej Fatry. Na rozsiahlych holiach, kde nerástol ani jeden strom, ani krík pásol ovce miestny bača. Kráľ sa ho pýta: "Koľko že máš oviec?" - a ten sa mu posťažoval, že mu chodí na ne čierna obluda. Matej sa usmial a riekol: "Viac ti už nebude ovce strhávať, nože sa pozri, tam ho sluhovia nesú."

Bača sa kráľovi odmenil tak, že ho pozval pri spiatočnej ceste na pohostenie. "To mám obedovať tu, na tomto príšernom vetre? - podotkol kráľ. Bača nelenil a rýchlo konal.

Keď sa kráľ vracal domov, nenachádzal slov. Bača so svojimi valachmi vykopali jamu na výšku chlapa a v nej opekali jahňa. A keď si sadli spolu s kráľom do jamy - žiadny vietor, ten len fičal nad ich hlavami. Bača riekol: Už pár rokov sa chystám vykopať studňu, aby si každý aspoň pery mohol ovlažiť. - Ale tu v jame nie je žiadna voda - odpovedal kráľ. Teraz nie je, ale keď jamu prehĺbim, možno sa i voda objaví, - vysvetľoval bača. Aj sa tak stalo a miesto dostalo názov Kráľova Studňa.

(Spracované podľa Jozefa Tatára: Turčianske povesti)

Legenda o troch pastieroch

Pod vrcholom Krížnej holi, na rozhraní troch panstiev, sa stretli pastieri oviec. Jeden prichádzal zo Zvolenskej, druhý z Turčianskej a tretí z Liptovskej stolice. Slnko pálilo a tak bolo treba aj ovce napojiť. A tu nastal spor o to, ktorému panstvu patrí prameň. V zápale hádky ich zrazu niekto oslovil. Bol to sám Matej Korvín, ktorý sa vracal z poľovačky: Čo že je príčinou Vášho sporu? - pýta sa. Každý pastier sa mu vyrozprával a posťažoval. Matej Korvín sa zamyslel a z postu panovníka riekol: "Keďže sa neviete dohodnúť, prameň bude patriť mne! Bude to moja studňa - Kráľova studňa!"

(Spracované podľa ústneho podania)

 
 
 
 

Hotel |    Služby |    História |    Veľká Fatra |    Galéria |    Cenník |    Kontakt

© 2010 Horský hotel Kráľova studňa, Všetky práva vyhradené ; Stránka je optimalizovaná pre IE 6 a vyššie a Firefox